หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน รางระบายน้ำ สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการเกษตร

จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

รักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลเมือง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน แก่ประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10