หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 


นางสาวปุญพิมญชุ์ พรศิริโภคสกุล
ปลัด อบต.บ้านพร้าว
 
 


นางสาวสัจจพร มาสอน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวโอปอ แก้งเชียงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางวาลุนี สิงห์รอ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


พันจ่าเอกธงชัย ชมมี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายนวคุณ เสนสาย
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวเสริมศิริ สิงห์สง่า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายทรงกลด ม่วงปัด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางมาลัย เมืองซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสิทธิชัย นนทะโคตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวีระ นนทโคตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายพนม ชมมี
พนักงานขับรถยนต์


นางกัลยา ชมมี
คนงาน


นายนัฏพร แสงอาจ
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายสุทิน บุญอินทร์
นักการภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10