หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

 
 
 
 
     
 


นางสาวปุญพิมญชุ์ พรศิริโภคสกุล
ปลัด อบต.บ้านพร้าว
 
 


นางสาวสัจจพร มาสอน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวโอปอ แก้งเชียงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


พันจ่าเอกธงชัย ชมมี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายนวคุณ เสนสาย
นิติกรปฏิบัติการ


นางฐานัสสิริ คุ้มวงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายนนทวรรษ วรรณสาร
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายทรงกลด ม่วงปัด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางมาลัย เมืองซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสิทธิชัย นนทะโคตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายวีระ นนทโคตร
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายพนม ชมมี
พนักงานขับรถยนต์


นางกัลยา ชมมี
คนงาน


นายกฤตภาส แสงอาจ
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายสุทิน บุญอินทร์
นักการภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10