หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว จะสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตนเอง บางกลุ่มจะอยู่ตามชายเขา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และยังมีศาสนาอื่นๆ อีกบางส่วน ประชาชาชนมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน
ในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
การนับถือศาสนา

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99

ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ 1
ศาสนสถานในตำบล

วัด จำนวน 5 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จำนวน 1 แห่ง
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
ศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว มีระดับ/ลักษณะของการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาก่อนวัยเรียน (ปฐมวัย) การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาขยายโอกาส (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) และการศึกษานอกระบบ ดังนี้
  การศึกษาก่อนวัยเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 3 ศูนย์
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาขยายโอกาส จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนบ้านพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
โรงเรียนบ้านน้ำคลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8      
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม

ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม, พฤศจิกายน

ประเพณีประสาทผึ้ง ประมาณเดือน ตุลาคม

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณเดือน ตุลาคม

ประเพณีปักธงผาขี่ควาย ประมาณเดือน พฤศจิกายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลบ้านพร้าว ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน ผ้าทอมัดหมี่ สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยผักตบชวา สิ่งประดิษฐ์ทำด้วยตอไม้

ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 95 พูดภาษากลาง
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10