หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล / พนักงานครู [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)