หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 
 
 
 
     
 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปโดยมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน เพื่อพิจารณาข้อหารือและแนวทางในการบริหารงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวนั้น
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25637 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 09.32 น. โดย คุณ วาลุนี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10