หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
  
การประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวจึงได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และโดยอนุมัติของนายอำเภอนครไทย  ตามหนังสืออำเภอนครไทย ที่ พล 0023.9/2401 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566
   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 38 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2566 เวลา 11.01 น. โดย คุณ Walunee_Singro

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10