หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566  
 

  ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 ตุลาคม 2562  ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติและประชาชนในระดับพื้นที่ให้ถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง โดยพิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่ละกรณีและกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) และระดับอำเภอ/ท้องถิ่น (ทีม Admin อำเภอ/ท้องถิ่น) และให้กำชับและติดตามผลการดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และท้องถิ่น
   ในการนี้ เพื่อให้มีการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว จึงขอนำประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566 เพื่อดำเนินการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางหอกระจายหมู่บ้าน และช่องทางการเผยแพร่อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2566 เวลา 14.58 น. โดย คุณ Walunee_Singro

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10