หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 
 
นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว  เรื่อง  นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 14.15 น. โดย คุณ วาลุนี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 48 ท่าน