หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการชำระเงิน ก.ฌ. ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่ พล 0023.5/ว 4691 ลว.7 ก.ย. 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 176 
แนวทางการดำเนินเกี่ยวกับ PA และการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ระบบ DPA ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้ ที่ พล 0023.2/ว 5688 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 141 
การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเป็นมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4685 ลว 8 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 84 
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4684 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 193 
การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0023.3/ว 4686 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 113 
แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4643 ลว. 5 ก.ย. 66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 66 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4641 ลว 5 กันยายน 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 174 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4648 ลว. 5 ก.ย.66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 126 
ขอให้ อปท.ส่งเอกสารการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4647 ลว. 5 ก.ย.66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 146 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4644 ลว 5กันยายน 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 92 
ขอเชิญประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 56 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือน ส.ค.66 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4645 ลว.5 ก.ย.2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 225 
แจ้งผลการประเมินผลงานผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ พล 0023.2/10453 ลว 5 ก.ย. 66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 51 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4337 ลว 5 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก) สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเเม่บ้านมหาดไทย ประเภทสามัญ ที่ พล 0023.1/ว640 ลว 4 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 101 
แจ้งรายชื่อผู้เข่าอบรมและกำหนดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ที่ พล 0023.6/ว 642 ลว 5 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP. 3 เรื่อง การจัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ที่ พล 0023.3/ว 641 ลว 5 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 125 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ก.ค. 2566 ที่ พล 0023.5/ว 643 ลว.5 ก.ย.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 240 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 4602 ลว 4 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 143 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4591 ลว 1 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 108 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 712
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10