หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 

 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ ที่ พล 0023.5/ว 669 ลว. 20 ก.ย. 66 [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 79 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท. ของสนง.ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล. 0023.5/ว 668 ลว. 20 กันยายน 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 148 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ที่ พล 0023.5/ว 4885 ลว. 19 กันยายน 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 190 
ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ.2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว4888 ลงวันที่ 19 ก.ย.66 [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 83 
ข้อมูลโครงการก/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน /ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo socilal Map ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4486 ลว 19 ก.ย. 66 [ 19 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 88 
ขอเชิญสมัครส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ การประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ที่พล 0023.1/ว4875 ลว 18 ก.ย. 66 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 81 
ประกาศ เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ที่ พล 0023.5/ว 666 ลว. 18 ก.ย. 66 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 91 
รายงานปัญหาการตอบข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ/ค่าน้ำประปา ที่ พล 0023.5/10963 ลว. 18 กันยายน 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 88 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ. ที่ พล 0023.5/10952 ลว. 15 กันยายน 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 50 
แจ้ง อบจ.พล ปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/10953 ลว 18 ก.ย. 66 [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ พล 0023.5/ว 664 ลว. 15 ก.ย. 66 [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 146 
แนวทางและวิธีปกิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 662 ลว. 14 ก.ย.66 [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 130 
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก แจ้งการจัดเก็บเงินรายได้ให้ อปท. เดือน ส.ค.66 ที่ พล 0023.5/ว 663 ลว.14 ก.ย.2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 204 
การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4831 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 136 
การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ที่ พล 0023.3/ว 4832 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 105 
การจัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเพื่อคนการศึกษาท้องถิ่น : Local Education Award 2023 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 4833 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 116 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดระเบียบป้าย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4836 ลว. 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 117 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว 4835 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 222 
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือร่วมกันบุคคลเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/661 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 116 
การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 4828 ลว 14 ก.ย. 66 [ 14 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 236 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 712
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10