หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาป่ายาง - นาตาเหลือ หมู่ 7 บ้านห้วยทรายทอง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายทอง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดหนองกระดาษ - บ้านนางสมจิตร เขียวกระต่าย หมู่ที่ 1 บ้านหนองกระดาษ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบึงกบ ระยะ 2 หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการกิจกรรมการพัฒนาลักษณะนิสัยส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษาโครงการกิจกรรมการพัฒนาลักษณะนิสัยส่งเสริมประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษาโครงการกิจกรรมพัฒนาลักษณะนิสัยส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยศิลปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษาโครงการคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12