หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]จ้างเปลี่ยนกรอบไฟท้ายรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 6186 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 13 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร้าว จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7