หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร้าว ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซ่าน ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร้าว ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าซ่าน ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพร้าว ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15