หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
     
 


นายมาก ชมมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว
 


นายสุพล เที่ยงคำ
รองนายก อบต.บ้านพร้าว


นายอภิวัฒน์ จำปาแก้ว
รองนายก อบต.บ้านพร้าว
 


นายทวี ศรีคำ
เลขานุการนายก อบต.บ้านพร้าว