สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนการดำเนินงาน ] 
      

 

 ประจำปีงบประมาณ 2558

  ประกาศใช้แผนการดำเนินการ.docx 

  เอกสารประชาสัมพันธ์.docx 

 ประจำปีงบประมาณ 2557

  ประกาศใช้แผนการดำเนินการ.docx 

  เอกสารประชาสัมพันธ์.docx 

 

  ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศใช้แผนการดำเนินการ พ.ศ. 2556.docx

เอกสารประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2556.docx

 

ประจำปีงบประมาณ 2555

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน_พ.ศ. 2555.docx

เอกสารประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555.docx

 

ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน_พ.ศ. 2554.docx

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2554  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1.docx

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:40
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก
โทร:  055-990044  แฟกซ์:  055-990044  Email :
info@banphraow.go.th
Copyright 2012.banphraow.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design