กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านใหม่      22 ม.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นครไทย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและงานอื่นๆ พิพิธภัณฑ์เมืองนครไทย ตามภารกิจงานกองการศึกษา   22 ม.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหล่ายโพธิ์ - หนองปากคลอง หมู่ที่ ๗ บ้านหล่ายโพธิ์ ตำบลปลักแรด อำเภอบางะรกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 ม.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายนอกสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   22 ม.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562   22 ม.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกเทียม   ประกาศผู้เสนอราคาซื้อวัสดุการวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ม.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านไร่   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลุด (งวดที่ 2 และงวดที่ 3 )   22 ม.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองพระ   ประชาสัมพันธ์ เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น    22 ม.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3504