กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านยาง   โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านพร้าว   ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ   21 ส.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นิคมพัฒนา   ประกาศยกเลิกราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมพัฒนา หมู่ที่5บ้านนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พันเสา   ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.1)   21 ส.ค. 2561 1
กิจการสภา อบต.บ้านยาง   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบํญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านไร่   โครงการค้นคนเลิกเหล้า เข้าพรรษา   21 ส.ค. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านไร่   คำขวัญของนายกรัฐมนตรีและโอวาทจากผู้นำศาสนา    21 ส.ค. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงพระ   วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2561   21 ส.ค. 2561 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3037