กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   11 ต.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    2 ต.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   1 ต.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร   26 ก.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)   21 ก.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 ก.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ   21 ส.ค. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561   20 ส.ค. 2561 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14