กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ   21 ส.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561   20 ส.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องแจ้งให้ผู้วางเงินประกันมารับเงินคืนภายในเวลาที่กำหนด   31 ก.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว   10 ก.ค. 2561 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลปู่ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด    5 ก.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายแทรกเตอร์ หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว   28 มิ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560    11 มิ.ย. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน   7 มิ.ย. 2561 34
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13