กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 15.17 น. โดย คุณ วาลุนี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย