กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 16
 


 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 14
 


 
เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
ประมวลจริยธรรม อบต.บ้านพร้าว [ 26 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 12
 


 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนตำบลบ้านพร้าว \"การแปรรูปหน่อไม้อัดปี๊บ\" [ 25 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 10
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 8