ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 23 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562122,630-----------122,630
256144,64637,334136,822387,89478,91186,88760,86062,59246,63592,63291,061103,8851,230,159
2560--1694733874091,435,01716,85155,22054,175190,9381,752,946
ยอดยกมาตั้งแต่ 27 ก.ค. 2560 ถึง 28 ก.พ. 2560   -3,105,735
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี