กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
  โทรศัพท์ : 055-990-044
  โทรสาร : 055-990-044
  Website : www.banphraow.go.th
  Email : sao_banphraow@banphraow.go.th